Voorwaarden

Deze voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van SD Memory Cards website. Door het bezoeken van deze website gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert. Ga niet verder sd-memory-cards.net website te gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de klant als onszelf, of ofwel de klant ofwel onszelf.

Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, hetzij op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de klant te voldoen met betrekking tot de levering van de genoemde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van de Verenigde Staten. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door sd-memory-cards.net website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met sd-memory-cards.net's privacybeleid. De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek gebruikersgegevens op te halen. Op sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit deel en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate/reclame partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten sd-memory-cards.net en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op sd-memory-cards.net. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://sd-memory-cards.net bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

Dat mag niet:

 • Herpublicatie van materiaal van https://sd-memory-cards.net
 • Verkoop, verhuur of sublicentie van materiaal van https://sd-memory-cards.net
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van https://sd-memory-cards.net
 • Inhoud van sd-memory-cards.net herverdelen (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herverspreiding).

Reacties van gebruikers

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

 • Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('Commentaar') te plaatsen en uit te wisselen in delen van de website. Sd-memory-cards.net's screent, bewerkt, publiceert of controleert geen commentaren voordat ze op de website verschijnen en commentaren weerspiegelen niet de standpunten of meningen van sd-memory-cards.net, haar agenten of filialen. Reacties weerspiegelen de visie en mening van de persoon die een dergelijke visie of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is sd-memory-cards.net niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.
 • Sd-memory-cards.net'so behoudt zich het recht voor alle commentaren te controleren en commentaren te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze voorwaarden acht.
 • U garandeert en verklaart dat:
 • U hebt het recht de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken, of andere eigendomsrechten van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
 • U verleent hierbij aan sd-memory-cards.net's een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om al uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toe te staan deze te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlink naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen - deze organisaties mogen een link naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online gidsen die ons in de gids opnemen, mogen een link naar onze website opnemen in dezelfde
  wijze waarop zij hyperlinks aanbrengen naar de websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven; en
 • Systemwide Accredited Businesses behalve het werven van non-profit organisaties, charity shopping malls,
  en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

We kunnen naar eigen inzicht andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren - We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we bepalen dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt (handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals thuiswerkmogelijkheden, mogen bijvoorbeeld geen link plaatsen); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt op tegen de afwezigheid van een hyperlink; (d) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt op tegen de afwezigheid van een hyperlink. en d) wanneer de link in de context staat van algemene informatie of anderszins in overeenstemming is met de redactionele inhoud van een nieuwsbrief of een soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, met inbegrip van sites voor het geven van liefdadigheid,
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren die vooral bedrijven als klant hebben; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. Als u tot de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties behoort en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar sdmemorycardsworld@gmail.com.

Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Reken op 2-3 weken voor een antwoord. Goedgekeurde organisaties mogen als volgt naar onze website linken:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de
  context en formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U gaat ermee akkoord alle links naar onze website op een dergelijk verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door een link naar onze website te blijven plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook bezwaarlijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of u rechtstreeks te antwoorden. Hoewel wij ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, garanderen wij niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch verplichten wij ons ertoe te garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link(s) mag(en) verschijnen op een pagina van uw website of binnen een context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins een schending vormt van, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wettelijk geïmpliceerde garanties met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van wettelijke plicht. Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Disclaimer

Elke vermelding van merken en handelsmerken is louter ter illustratie en educatie. Sd-memory-cards.net is niet verbonden met enig product vermeld op deze website. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Om de website levend te houden, ontvangt sd-memory-cards.net een klein percentage van Amazon van elk product dat gekocht is via de Amazon affiliate links in de reviews.

 

Copyright sd-memory-cards.net. © 2020 Alle rechten voorbehouden.